7 tipov ako správne skladovať pneumatiky


Kvalita neupožívaných či nečinných pneumatík sa môže zbytočne zhoršiť nesprávnym skladovaním a prirodzeným starnutím pneumatík a oxidáciou. Toto poškodenie je zvyčajne poznamenané prasklinami a poškodeným dezénom, ktoré môžu viesť k zlyhaniu pneumatiky kvôli oslabeniu kostry pneumatiky. Pneumatiky na vozidlách, ktoré sú v činnosti, týmto problémomi netrpia, pretože olej v pneumatikách vystupuje na povrch a chráni tak gumy.

Tu je 7 tipov ako skladovať pneumatiky:
1. Pred skladovaním pneumatík ich označte, ako napríklad pozíciu na aute či smer otáčania, kde boli namontované.
2. Zbavte ich štrku a kamienkov. Pneumatiky skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, kde je dobre vetranie.Ideálne pre uchovanie pneumatík sú suterény, ktoré majú tendenciu byť chladnejšie so stabilnou teplotou.

3. Držte ich ďalej od motorov, generátorov, pecí, čerpadiel a spínačov, pretože sú zdrojom ozónu. Taktiež ich vyhýbajte miestam s mastnou podlahou a kontaktu s rozpúšťadlami, olejmi a mazivami. Gumy nasiaknuté týmito materiálmi ich môžu výrazne oslabiť.

4. Pneumatiky ukladajte radšej na kus čistého dreva ako na zem.

5. Pokiaľ je možné, pneumatiky skladujte vertikálne a nie horizontálne. Ak už ich musíte uložiť horizontálne, ukladajte ich symetricky vedľa seba.

6. Pneumatiky prekryte s nepriehľadnou fóliou alebo čiernou polyetylénovou fóliou na obmedzenie vystavenia pneumatiky kyslíku a ozónu. Ešte lepšie je však uloziť každú pneumatiku zvl´ášť do osobitných plášťových vriec, ktoré uzavrite páskou, aby sa zabránilo vstupu vlhkosti.

7. Pneumatiky vyhýbajte mokrým miestam, kde by mohlo dôjsť k nahromadeniu vody do vnútra pneumatík. Vlhkosť je rajom pre hmyz a hniezdom pre komáre.

Pred opätovnou montážou na vozidlo sú pneumatiky v servisoch prekontrolované a prípadné problémy odstránené.